Innehåll:

Vem passar det?

Bilpool är ett utmärkt sätt för företag och hushåll att få tillgång till en bil eller flera – när det passar. Hushåll och företag slipper binda upp sig med egna bilar och kan enkelt använda andra färdsätt – cykel, kollektivtrafik, hyrbil eller taxi – när de vill. Generellt kan man säga att den som kör mellan 200 och 1100 mil per år i egen bil kan tjäna på att titta närmare på bilpool.

Vem sköter om bilarna?

Bilpoolen organiseras av en förening (kooperativ) eller av ett privat företag. Dessa två alternativ påverkar mycket av bilpoolens profil, som prissättningen och servicenivån. I en kooperativ bilpool är det vanligt att medlemmarna delar på vissa arbetsuppgifter, exempelvis bilvård, försäkringsfrågor och utbildning av nya medlemmar. I den kommersiella bilpoolen behöver kunden bara tanka bilen.

Hur fungerar den kommersiella bilpoolen?

Den kommersiella bilpoolen erbjuder bilpoolstjänsten till företag och privatpersoner. Skillnaden mot ett biluthyrningsföretag är att bilpoolen kan tillhandahålla bilar nära användarna, som själva sköter bokning och hämtning av bilarna. Den kommersiella bilpoolen tar hand om allt utom att tanka. Du betalar en fast avgift för att ha tillgång till poolens bilar och en rörlig när du använder bilen.

Hur fungerar den kooperativa bilpoolen?

Den kooperativa bilpoolen består av ett antal hushåll eller företag som är medlemmar i en förening. Inom föreningen hanterar de ett gemensamt boknings- och betalningssystem och de gemensamt ägda eller leasade bilarna. Här kan man få vara beredd att dela på visst arbete som administration, rekrytering, biltvätt, byte av däck och annan service.

Måstgoteborg bilkoope man lägga ner en massa arbete själv?

I en kooperativ bilpool kan det handla om ett par timmar i månaden per medlem. Anlitar man däremot en kommersiell bilpool ingår allting i priset.

Får någon annan än en medlem/kund köra bilen?

Ja, men bara om den som är medlem också åker med. I en kommersiell bilpool gäller olika regler – kolla med din leverantör.

Hur många bilar finns det i förhållande till antalet användare?

Detta varierar mellan olika bilpooler, men ett riktmärke kan vara en bil per tio användare. Avgörande är hur flitigt bilarna används. I takt med att bilarna används mer ställer man ut fler.

Hur bokar man?

De flesta bilpooler har ett datoriserat bokningssystem där man enkelt bokar bilen via Internet. Till andra ringer man.

Hur fungerar det med nycklar?

bilkoopI de flesta fall utrustas varje användare med en elektronisk nyckel. Bilen öppnas då endast i de fall du har bokat den.

Vad kostar det?

Priset ligger ofta på 20-30 kr per mil (inklusive bensin), plus en timkostnad på mellan 10 – 30 kr men varierar beroende på hur du använder bilen. Ta reda på vad en privat ägd bil kostar och jämför med våra prisexempel.

Hur betalar man?

Efter avslutad körning registreras uppgifter om användare, sträcka och restid – antingen manuellt eller automatiskt. Det blir i sin tur underlag för din månadsfaktura.

Billig bensin

Vissa bilpooler har speciella avtal med bensinstationer som de samarbetar med.  Om du tankar hos dem får du ett lägre bensinpris än du annars skulle få. I vissa fall tilldelas du ett särskilt bensinkort som du måste använda när du tankar för att få rabatten.  Rabatten på dessa kort kan ofta vara bättre än den du får om du använder ditt eget bensinkort.  Det kan dock trots detta ibland vara en bättre ide att använda sitt egna bensinkort för att kunna samla ihop mer poäng över året.  Du kan aldrig förutsätta att ditt personliga eller bilpoolens bensinkort är det bästa bensinkortet att använda när du tankar bilpoolsbilen.  Jämför de båda korten och se vilket som är bäst för dig att använda.

Finns det alltid lediga bilar?

Ja, som regel. Vissa bilpooler garanterar att du alltid får en bil, men är du riktigt sent ute kan det ibland vara svårt att få den närmaste bilen. Det är bra att försöka planera sina körningar och att vara flexibel. Många ser poolbilen som ett komplement till kollektivtrafik, cykel, hyrbil och taxi. Vid storhelger eller när du behöver bilen under längre sammanhängande tid är det en fördel att man bokar i god tid.

Kan jag använda en bil på semestern?

Ja, förutsatt att det finns lediga bilar. Under sommarsemestern har många bilpooler extra ”sommarbilar” för att öka tillgängligheten. Ett alternativ är att själv hyra en bil från en biluthyrningsfirma – det är vanligt att bilpoolerna har rabatter för sina kunder.