Bilpooler är bara ett exempel på en växande trend av gemensam konsumtion. Gemensam konsumtion är när en grupp eller ett nätverk av människor delar på en resurs i stället för att köpa en egen och på detta sätt sparare pengar, bidrar till minskad konsumtion och hjälper miljön. Ibland räknar man också in andra former av konsumtion som kopplar bort återförsäljare och kopplar samma individ till individ i begreppen gemensam konsumtion. Populära exempel på detta är t.ex. Crowd funding sidor och marknadsplatser såsom, AirBnB.

Gemensam konsumtion kan både vara ett sätt att spara pengar och ett sätt att tjäna pengar. Organisationer och företag som jobbar inom den gemensamma konsumtionsmarknaden kan precis som bilpooler vara båda ideella och vinstdrivande.

Det är dock viktigt att komma ihåg att gemensam konsumtion inte är en perfekt lösning och att onödig konsumtion är onödig konsumtion även om det rör sig om gemensam konsumtion. Att vara med i en väskpool där man får tillgång till en ny lyxig väska varje vecka är kanske trevligt men det kan knappast anses vara nödvändigt och har ingen gynnsam miljö påverkan eftersom du fortfarande använder en väska varje vecka. Att köpa en billigare väska och sedan använda den under en längre period kan ofta vara ett bättre alternativ för både plånboken och miljön. Vi är på inget sätt emot väskpooler och andra liknande pooler utan vill bara påpeka att inte all gemensam konsumtion har en positiv samhälls, miljö eller ekonomisk påverkan. Vissa typer av gemensam konsumtion är bara tillgänglig p.g.a. att det finns en efterfrågan och att de kan erbjuda konsumenter en trevlig service. Du måste med andra ord kritisk granska gemensam konsumtion på samma sätt du skulle granska annan konsumtion.

Gemensam konsumtion erbjuder primärt positiva effekter när den associeras till objekt som du använder mer sällan eller bara en gång och där samma objekt därför kan nyttjas av flera personer. Exempel på områden där gemensam konsumtion ofta har positiva effekter inkluderar bilar och annan transport, böcker, verktyg, gräsklippare och trädgårdsredskap etc.

Vanliga typer av gemensam konsumtion

  • Bilpooler:bilpool Bilpooler är pooler där en grupp människor delar på en eller flera olika bilar. Bilpooler kan vara både ideella och vinstdrivande. Om du vill veta mer om bilpooler hittar du mycket att läsa runt om på denna webbsida.
  • Samåkning: Samåkning är när flera personer delar en bil till jobbet eller annan destination. Genom att göra detta så sammkonsumeras bensinen och den totala bensinkonsumtionen går ner. Samåkning är bra för ekonomin, samhället och miljön.
  • Lyxbilspoler: Lyxbilspooler påminner om vanliga bilpooler men istället för små effektiva bilar erbjuder de sport och lyxiga bilar som medlemmarna kan reservera och köra. Lyxbilspooler har ofta som affärsidé att ge sina medlemmar tillgång till en upplevelse utöver det vanliga. Lyxbilspooler får anses våra lyxkonsumtion och bidrar till att ge medlemmarnas liv lite extra njutning.
  • Bokcirklar: Bokcirklar är grupper av människor som delar på ett antal böcker. Man har en bok en viss tid eller tills man läst ut den och sedan byter man ut den mot en ny. På detta sätt får man läsa många böcker men behöver bara köpa en eller ett fåtal. Det finns både privata bokcirklar och företag där man betalar en medlemsavgift och får en ny bok varje vecka. Bokcirklar är ofta bra för ekonomin och för miljö.
  • Bookcrossing: Book crossing är en rörelser där man lägger utan en bok på offentlig plats så någon annan kan hitta ock läsa den. När denna sedan har läst den är tanken att denne skall lägga ut den på en annan plats så någon annan kan hitta den osv.
  • Film/DVD/TV-spels cirklar: Dessa fungerar precis som bokcirklar men istället för böcker får man tillgång till filmer eller Tv-spel. De erbjuder även samma fördelar.
  • Väskpooler/uthyrning: Väskpooler ger sina medlemmar tillgång till märkesväskor och gör det möjligt för sina medlemmar att ofta byta väska utan att behöva köpa en ny. Väskpooler består ofta av lyxväskor och får precis som lyxbilspoolerna ses som lyxkonsumtion.
  • semesterHusbyten: Det blir allt vanligare att individer eller familjer byter hem med en annan individ eller familj under semestern. På detta sätt får man tillgång till bra boende på en annan ort utan att behöva betala för hotell. Internet har gjort det mycket vanligare och mycket lättare att byta hem med personer i andra länder.
  • Couchsurfing: Couchsurfing är en trend där man istället för att bo på vandrarhem eller hotell bor hemma hos någon när man är på semester. Man kan t.ex. sova på deras soffa (couch surfing = soffsurfning) eller i ett gästrum. Normalt så bor man gratis men ger något tillbaka genom att t.ex. laga ett mål mat. Couch surfing är ett sätt att lära känna nya människor och nya kulturer.