Innehåll:

Ladda bilen är ett bidrag som riktar sig till organisationer i Sverige som vill installera en eller flera laddpunkter som i huvudsak kommer att användas av boende eller anställda. Organisationer, företag och bostadsrättsföreningar kan erhålla bidraget om de uppfyller de övriga kraven.

Ansökan är bara öppen så länge det finns pengar kvar att dela ut. Det finns alltså aldrig någon garanti för att ni blir beviljade bidraget även om ni uppfyller de formella kraven, eftersom de avsatta medlen kan ta slut.

Ladda bilen är avsett att vara ett stöd för installation av laddningsstationer vid bostäder och arbetsplatser i Sverige, så att de som bor eller arbetar där kan använda dem och vara de huvudsakliga användarna. Man kommer dock inte diskvalificeras för bidraget bara för att laddningspunkterna till viss del också kommer att användas av andra, till exempel besökare.

Ansökan görs till Naturvårdsverket. Ni väljer själva om ni vill ansöka digitalt eller använda pappersblankett.

ladda bil

Hur mycket pengar kan vi få?

Bidraget betalas ut som ett engångsbelopp. Beloppet kan uppgå till max 50% av de bidragsberättigade kostnaderna, dock aldrig mer än 15 000 kronor per laddpunkt.

Att tänka på

  • Man kan inte få ladda bilen-bidrag för åtgärder som man är skyldigt att genomföra på grund av lag, annan författning eller villkor i tillstånd.
  • Bidraget är inte tillgängligt för privatpersoner.
  • Bidraget är inte tillgängligt för åtgärder som påbörjats tidigare än en viss tidpunkt, vilken anslås hos Naturvårdsverket. För närvarande är denna tidpunkt den 15 juli 2019.

Tekniska krav på laddstationen

I skrivande stund gäller följande tekniska krav, men dubbelkolla alltid med Naturvårdsverket vad som gäller innan du fattar något beslut eftersom de tekniska kraven kan komma att ändras framöver.

  • Laddningsstationen ska ha minst ett uttag för elfordon av Typ 2 eller Combo 2. (Vad detta innebär hittar du definierat i standarden EN 62196-2 (för Typ 2) och standarden EN 62196-3 (för Combo 2).
  • Laddningsstationen ska vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad.

Går det att få bidrag för en åtgärd som redan slutförts?

Ja, men ansökan måste skickas in senast sex månader efter att installationen slutfördes.

Var kan jag få veta mer?

Du kan få veta mer om det här bidraget genom att kontakta Naturvårdsverket.

Telefonnummer: 010-698 10 00

Sajt: naturvardsverket.se

E-postadress: kundtjanst@naturvardsverket.se

Postadress: Naturvårdsverket, Verksamhetsstödsenheten, 831 40 Östersund

Finns det inget bidrag för privatpersoner?

Privatpersoner kan inte längre ansöka om bidrag från Naturvårdsverket för installation av laddstationer för elfordon, eftersom stödet för privatpersoner numera hanteras av Skatteverket i form av ett rotavdrag.

Finns det något bidrag för laddningsstationer där allmänheten är den huvudsakliga användaren?

Ja, det finns det. Om den huvudsakliga användningen av laddningsstationen ska vara allmänhetens laddningar går det att ansöka om bidrag via Klimatklivet.

Det här bidraget kan endast ges där Naturvårdsverket och Länsstyrelsen bedömer att det finns behov av fler laddningsstationer för allmänheten.

Du ansöker om stöd genom att lämna anbud på laddstationer inom ett visst område. Du har möjlighet att få maximalt 70% av investeringskostnaden i form av bidrag.

Processen är annorlunda än för andra bidrag, eftersom den börjar med att Naturvårdsverket och Länsstyrelsen utreder vart det behövs fler laddningsstationer. Detta sker genom länsvisa öppna samråd. Därefter öppnas en utlysning för anbud, och det är de bästa anbuden i ett geografiskt område som har möjlighet att få stöd.

Anbud lämnas in via Länsstyrelsens e-tjänst.

Mer information kan du få från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen.