Innehåll:

Vad är algotrading?

Algotrading är det samma som algoritmhandel. Det är en typ av automatisk handel där man låter ett datorprogram utföra handeln i enlighet med vissa förprogrammerade algoritmer. Dessa datorprogram kan reagera blixtsnabbt och inom ett mycket kort tidsspann både öppna och stänga positioner på marknader med hög likviditet.

Förutom snabbhet har datorprogrammen också en fördel genom att de inte har känslor. Man programmerar ”roboten” i förväg, och sedan agerar den i enlighet med reglerna den fått att hålla sig efter. Den kommer inte att låta bli att stänga en position för att den blir girig, eller öppna en position baserat på sin magkänsla.

Vad är backtesting?

Backtesting innebär att man använder sig historisk handelsdata för att testa hur pass bra en viss handelsstrategi skulle ha fungerat om den använts då. Genom backtesting kan vi lära oss mycket, och upptäcka både svagheter och styrkor i en handelsstrategi. Däremot finns det aldrig några garantier, eftersom marknaden kan agera helt annorlunda framöver.

Många nätmäklare och handelsplattformar på internet låter dig öppna ett gratis demokonto där du får handla med låtsaspengar. De brukar också erbjuder historisk data, och i vissa fall även verktyg för just backtesting.

Vad menas med Bull & Bear?

bull bear

I handelskretsar har du kanske stött på termerna bull och bear. Bull är det engelska ordet för tjur och bear betyder björn.

En marknad eller tillgång som går upp sägs vara bull, medan en marknad/tillgång som går ned är bear. Ibland förekommer även uttrycken bullish och bearish.

Vad är en ETF?

Förkortningen ETF står för Exchange Traded Fund. Detta är en fond vars fondandelar är noterade vid en börs och handlas där.

Vad är leverage?

När man talar om leverage i kontexten daytrading avser man vanligen det som vi på svenska kallar för hävstångshandel. Vid hävstångshandel lånar du pengar av din mäklare för att genomföra en affär. En del av beloppet som behövs skjuter du till själv, och resten som behövs lånar du. Detta innebär att du kan handla för större belopp än vad du har i ditt handelskonto. Det innebär också att du kan förlora pengar du aldrig haft.

Hävstångshandel är riskfyllt, men mycket populärt bland daytraders. Daytraders exploaterar vanligen mycket små prisförändringar, vilket i sin tur innebär att de antingen behöver handla med stora poster eller öppna och stänga ett stort antal småpositioner för att den sammanlagda vinsten ska bli stor nog att vara värd besväret. I bägge fallen kan det vara lockande att låna pengar från mäklaren för att kunna öppna en stor post eller hålla massor av små poster öppna samtidigt.

Vad är slippage?

Att du ger order om att köpa eller sälja en post innebär inte någon garanti för att ordern kommer att utföras omedelbart. Detta innebär i sin tur att priset kan ha hunnit ändra sig innan ordern faktiskt verkställs. Denna skillnad i pris kallas för slippage.

På marknader med hög likviditet brukar det inte bli mycket slippage, och denna typ av marknader tenderar att attrahera daytraders.

Är swingtrading det samma som daytrading?

Nej. En daytrader stänger alla positioner innan handelsdagen är över. En swingtrader har inte någon sådan regel för sin handel, utan håller i vissa fall positioner öppna över en eller flera nätter. Här kan du läsa mer om Swing trading.